Genetica en Teeltdoelen bij de honingbij
E-books , Gedrukte boeken / 30 augustus 2022

Tegenwoordig telen veel imkers in het voorjaar hun eigen koninginnen en gaan daarmee naar een bevruchtingsstation om ze daar te laten bevruchten. Tijdens de teelt heb je als imker al heel wat factoren die wel of niet tot een succes leiden zelf in de hand zoals de keuze van de moeder van de koninginnen, de sterkte van de starter en de pleegvolken en zelfs het gewicht van de uitlopende koninginnen door ze na uitlopen te wegen op een juweliersweegschaaltje. Elke te lichte koningin kan hierdoor worden geëlimineerd. Daarna wordt er een keuze gemaakt naar welk bevruchtingsstation de uitverkoren koninginnen worden gebracht. Ook wordt er steeds meer thuis of bij telersgroepen geïnsemineerd met sperma van geselecteerde darren. Dit alles om goede fijne bijenvolken te krijgen. We weten dus wat we willen maar weten nog niet hoe het zit met de vererving van de eigenschappen van de honingbij. In dit boek ga ik proberen jullie wat meer inzicht te geven in deze materie. Ik ga dit op eenvoudige maar inzichtelijke wijze duidelijk maken. Zo eenvoudig dat kenners ervan zullen gruwen. Maar mijn doel is niet een wetenschappelijk werk te schrijven over genetica maar imkers inzicht te geven hoe genetica werkt zodat zij…

Zó teel je de beste koninginnen
E-books / 12 november 2019

Dit boek is een verbetering van mijn vorige boek “Koninginnenteelt van A tot Z”. Tijdens het geven van cursussen werd mij duidelijk dat cursisten niet te veel mogelijkheden hoeven te kennen om toch koninginnen van hoge kwaliteit te kunnen telen. Daardoor wordt het telen van koninginnen zelf niet makkelijker maar wel overzichtelijker. Het boek legt vooral de nadruk op de zorg voor de jonge larven die in weelde moeten worden groot gebracht en hoe dat kan worden bereikt. Met de in het e-book aangegeven methoden kunnen kwalitatief zeer goede koningen worden geteeld. Koninginnen die goed worden aangenomen, lang leven, niet voortijdig worden vervangen en kwalitatief zeer goede grote volken ontwikkelen. De in dit e-book gegeven aanwijzingen gelden zowel voor Carnica, Buckfast, Zwarte bij en alle andere rassen. Het e-book en het gedrukte boek zijn hier te verkrijgen.

De varroamijt
E-books / 2 april 2017

Voor een beter begrip welke schade de varromijt aan bijenvolken kan aanrichten is het nodig de varroamijt goed te leren kennen. In dit e-book wordt de oorsprong , de ontwikkeling en de reproductie van de varroamijt uitgelegd. Tevens kunt u lezen over de bestrijdingsmethoden en de wereldwijde zoektocht naar de varroaresistente bij. Een must-have voor iedere imker en belangstellende. Het e-book is hier te verkrijgen.  

Help, ik zie moerdoppen! Wat nu?
E-books / 1 april 2017

Een samenvatting van wat u bij een inspectie kunt aantreffen en wat u er aan kunt doen. Dit e-book is specifiek voor beginnende imkers die voor het eerst zelfstandig hun volken verzorgen. Plotseling worden ze geconfronteerd met moerdoppen. En dan? Dit e-book probeert daar een antwoord op te geven. Het e-book is hier te verkrijgen.